Veranderen & Transformatie

Als veranderen een zekerheid is, waarom wordt verandering niet gewoon doorstaan? 

Een verandering heeft per definitie een impact. Goed reageren op die veranderingsgevolgen leidt tot een snellere doorloop, een minder kostende transformatie en meer een opbrengende verandering.

 

Als eerste is het belangrijk om de verandering zo vroeg mogelijk in de organisatie te laten ervaren. Schuif de verandering (en de gevolgen) naar voor. Alleen dan kan er proactief en collaboratief met mogelijke barrières en tegenkantingen worden omgegaan. Dit verhoogt de zelfredzaamheid en reduceert de onvermijdelijke stress van een verandering.

Ten tweede, ook als gevolg van het vorige punt, moeten het tempo (“the pace”) en de doeltreffendheid van de interventies respectievelijk regelmatig en hoog zijn. Je vermijdt zo een diep dal en toont vastberadenheid. Dit geeft ruimte aan groei voor de nieuwe situatie.

Als derde en laatste moet er genoeg verankering zijn, zodat de nieuwe situatie door de cultuur “bewaakt” wordt. Het individuele leren (competenties) en het organisatie vormende (verhalen en cultuur) zorgen ervoor dat de verandering niet verdwijnt op het moment dat het project stopt.Door deze drie aspecten in rekening te brengen beloven we tot de helft snellere acceptatie. M.a.w. door onze interventies zal uw project dubbel zo snel afgerond zijn. Meer nog, de kosten die traditioneel gemaakt worden om “het puin te ruimen” verdwijnen en de beoogde effecten worden sneller en langduriger bereikt.

Visie op verandering en organiseren

Verandering zal enkel succesvol zijn indien mensen zich anders en “conform” de vereisten van de nieuwe situatie gedragen. Het is dus belangrijk dat zowel de verandering ende vele emoties die dit teweeg brengt enhet project, dat een bepaalde verandering beoogt, in zijn totaliteit worden bekeken.

Onze methodiek verzekert de integratie tussen de business verandering (project) en de organisatie (verandering), op een gecoördineerde manier.

In onze aanpak staat de mens centraal. We willen begrijpen wat de noden zijn van de deelnemers aan het (economisch) proces (de klanten, gebruikers, medewerkers, leveranciers, leidinggevenden, …) en geloven dat vertrekken vanuit hun ervaring en behoeften organisaties toelaat betere of nieuwe dienstverleningen te definiëren en te implementeren.

De medewerkers zijn dus van groot belang vóór, tijdens en na elk implementatietraject. Zij zullen “het moeten doen”! Vertrekken vanuit hun aanvoelen en eigenaarschap zal leiden tot diepe en blijvende verandering. Hun enthousiasme zal bepalend zijn voor de kwalitatieve ervaring van de klant of burger die van de dienstverlening gebruik maakt.

  1. Mensen maken dus het verschil in organisaties en zijn de sleutel tot succes, daarom ons eerste mantra: “Mensen staan centraal”.
  2. Een positieve benadering laat mensen en teams toe bewust te worden van eigen sterktes en biedt de kracht om ze samen uit te bouwen tot iets nieuws en beters. Een positieve benadering leidt ook tot inzicht in de unieke kracht van de organisatie en helpt bij het creëren van een gemeenschappelijke visie en hoe die samen te realiseren. Dit samen creëren vergroot het enthousiasme en de motivatie, maar vooral het geloof in de verandering en dus ook in het project.
  3. Om een veranderingstraject succesvol te implementeren, is een projectmatige aanpak nodig. Een aanpak die de nodige structuur en duidelijkheid geeft, die toelaat om een gemeenschappelijk gecreëerde toekomst in een uitvoerbaar plan uit te werken.